• Reva Solutions
  Dé onafhankelijke detacheerder binnen de revalidatiebranche in geheel Nederland.

Wat levert RevaSolutions?

Als detacheerder levert RevaSolutions medewerkers voor de verschillende werkzaamheden aan bedrijven die zich bewegen binnen de revalidatiemarkt. RevaSolutions is gespecialiseerd op dit vakgebied en beschikt dan ook over een grote pool medewerkers die revalidatie- en zorghulpmiddelen kunnen adviseren, repareren, onderhouden, keuren en schouwen. Onze medewerkers hebben een hoog kennisniveau over de producten, de wetgeving en de te volgen procedures.

Welke medewerkers leveren wij?

 • Servicemonteurs
 • Technisch adviseurs
 • Afleveraars
 • Keurmeesters

Service Monteur
Service monteurs van RevaSolutions bezoeken klanten van revalidatietechnische bedrijven of zijn werkzaam in de werkplaats op een vestiging. Het repareren van hulpmiddelen en het aanpassen van hulpmiddelen behoren vaak tot hun taken. Ook kunnen zij meedraaien in een storingsdienst.

Technisch adviseur
Technisch adviseurs van RevaSolutions hebben ruime ervaring in het helpen van mensen met een functiebeperking en kunnen hen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren. Zij doen dit door middel van het adviseren, selecteren en verkopen van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Dit kan vanuit het door een opdrachtgever bepaald kernassortiment over alle verstrekkinggebieden van WMO, WLZ en Zorgverzekeraars.
De individuele functiebeperkingen van een klant kunnen onze Technisch adviseurs vertalen naar een technisch haalbare oplossing en zij zijn ook in staat aanvullende opties aan te bieden. Zij kunnen op hoog werk- en denkniveau met opdrachtgevers, cliënten, werkplaatsmedewerkers en externe leveranciers overleggen en zij kunnen hun adviezen in heldere rapportages weergeven.

Afleveraar
Een afleveraar van RevaSolutions levert revalidatiehulpmiddelen af of haalt deze op bij gebruikers of instellingen. Onze afleveraars kunnen gebruikers uitgebreid instrueren over het gebruik van het hulpmiddel, het onderhoud en de service. Hierbij volgen zij de afspraken met de opdrachtgever. Het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten, het invullen van ISO-checklisten, ontvangstbevestigingen en dergelijke behoort tot hun gebruikelijke taken.

Keurmeesters
Gediplomeerde keurmeesters van RevaSolutions voeren onafhankelijke keuringen uit voor de verschillende hulpmiddelen. Het kunnen waarborgen van de veiligheid van hulpmiddelen is van groot belang. Onze keurmeesters werken volgens planning zelfstandig of in een team. Zij noteren hun bevindingen volgens afspraak met de opdrachtgever op de daarvoor aanwezige (digitale) formulieren.

Middelen die gekeurd kunnen worden zijn:

 • douche-toiletrolstoelen
 • douche brancards
 • hooglaag bedden (Stigah)
 • tilliften (Stigah)
 • weegstoelen
 • rolstoelen
 • bloeddrukmeters
 • bedpanspoelers (gecertificeerd)
 • hoog/laag baden
 • Fysiotherapie apparatuur

Onze keurmeesters kunnen ook schouwingen verrichten.

Wil je voor RevaSolutions werken? KLIK HIER en vul het sollicitatieformulier in. Je krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.