Werkwijze

Hoe werkt
RevaSolutions?

Medewerkers van RevaSolutions zijn specialisten binnen het revalidatievak. Zij zijn technisch goed geschoold, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en zijn communicatief sterk. Zij verdiepen zich in de uit te voeren werkzaamheden en voeren deze naar wens van de opdrachtgever uit.

Zij volgen nauwgezet de gemaakte afspraken, maken gebruik van de door de opdrachtgever opgestelde formulieren of het daarbij behorende softwareprogramma.

Door hun ervaring binnen het vakgebied zijn zij in staat de werkzaamheden op elk gewenste niveau uit te voeren.
Opdrachtgevers kunnen een vrijblijvende afspraak met ons maken en hun probleemstelling aan ons voorleggen. Samen met u als opdrachtgever gaan wij op zoek naar een oplossing op maat.

Diensten

RevaSolutions is een landelijk opererend detacheringsbedrijf binnen de revalidatiebranche en plaatst goed opgeleide en ervaren medewerkers bij opdrachtgevers voor de uitvoering van verschillende werkzaamheden. Dit kunnen op zichzelfstaande eenmalige werkzaamheden zijn, maar ook werkzaamheden binnen een korter of langer lopend project.

De werkzaamheden die wij onder andere uitvoeren zijn:

Advisering van hulpmiddelen binnen WMO en WLZ

Schouwingen

Nulmetingen

Keuringen

RevaSolutions kan, als dat nodig is, ook voor u werken als een apart team. Een selecte groep van specialisten voert dan voor u een speciale opdracht geheel zelfstandig uit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een schouwing waarbij een complete vloot aan middelen moet worden geïnventariseerd. Hierbij werken wij met een eigen ontwikkeld softwareprogramma, waarmee de resultaten direct inzichtelijk zijn en een helder inzicht in de kosten kan worden verkregen.

Zo voeren wij ook keuringen uit met de bijbehorende reparaties. Wij kunnen onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. Dit naar tevredenheid van onze opdrachtgevers.

 

STIGAH Keurmeesters

RevaSolutions is een geregistreerd STIGAH bedrijf. Wij onderscheiden ons hiermee ten opzichte van andere detacheringsbedrijven die medewerkers binnen de revalidatiebranche willen inzetten. Voordeel voor onze opdrachtgevers is dan ook dat zij altijd kunnen rekenen op RevaSolutions medewerkers die gespecialiseerd zijn in revalidatie- en zorghulpmiddelen. Ons motto is: Rijk aan ervaring en sterk in kennis!. Wij hechten er dan ook veel waarde aan om onze medewerkers actief naar een hoger specialistisch niveau te brengen.